Get Adobe Flash player


WCL_Cultuurhistorie_R WCL_Samenwerken_R WCL_Leefbaarheid_R WCL_Nartuur_Landschap_R WCL_Land_Tuinbouw_R WCL_Recreatie_Toerisme_R

WCL   |   ANBI Verklaring   |   Bestuur   |   Historie   |   Contact

WCL ondersteunt het LEADER programma

LEADER Achterhoek van start! Europese financiering voor een leefbaar platteland

Op 10 maart gaat voor de gemeentes Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk LEADER Achterhoek van start met het LEADER-café. LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor de sociaaleconomische plattelandsontwikkeling (POP3). LEADER stimuleert en ondersteunt de inwoners bij het uitwerken van een plan tot een concreet project. Voor dat project kan een financiële bijdrage worden aangevraagd. Daarnaast voorziet LEADER Achterhoek in advies en ondersteuning voor de totstandkoming van dat project. Iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd in de Lokale Actie Groep (LAG). Voor de gemeente Winterswijk zijn dat Gert-Jan te Gronde, voorzitter LAG LEADER Achterhoek, Ria Vreman, Roel Poppink en Arie Schoemaker (adviseur).

LEADER Achterhoek-café 10 maart (start om 19.30 uur) in zaal Beneman te Vragender.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd zijn om langs te komen bij het LEADER-café . Hierbij aanwezig zijn voorzitter Gert-Jan te Gronde en meerdere LAG leden. Ook zal iemand die al een succesvol project met LEADER is gestart, zijn verhaal vertellen. Verder worden er de doelstellingen besproken en is het aanvraagformulier LEADER Achterhoek verkrijgbaar. Ook kunnen aanwezigen aangeven welke vorm van ondersteuning zij verwachten van de Lokale Actie Groep en van de LEADER-coördinator. Daarnaast is er ruimte om met elkaar te praten over ideeën, initiatieven en ervaringen.

Daarnaast worden er ook op 17 maart (Doetinchem) en op 22 maart (Ruurlo) LEADER-café’s gehouden.

Zie voor meer informatie de LEADER –flyer:
pdfUitnodiging LEADER-café 10 17 of 22 maart 2016 Meld je aan! 317Kb

Aanmelden voor één van de drie café's van LEADER Achterhoek kan viade volgende link

Veldsymposium Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen

De Winterswijkse bossen stonden al in de 19e eeuw bekend om het zware eikenhout dat er vandaan kwam en tegelijk ook om de grote rijkdom aan plantensoorten. Nu zijn de talrijke kleine bossen en vele houtwallen niet weg te denken uit het Winterswijkse landschap en geliefd bij bewoners en bezoekers.

Ze werden beheerd en gebruikt door lokale boeren, bosarbeiders, houthandelaren, timmerlieden en hun nazaten. Er zijn in de bossen nog veel sporen terug te vinden van hun boeiende en soms eeuwenlange geschiedenis, zoals oude wallen en ontwateringsgreppels, hakhoutstoven en zeldzame boom- en struiksoorten. De Stichting WCL (Waardevol Cultuurlandschap) Winterswijk wil met het WCL-project ‘Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen’ aandacht vragen voor dit cultuurhistorische aspect van de Winterswijkse bossen en voor de vraag of in de oude bosbouwtradities antwoorden kunnen liggen op de uitdagingen van het hedendaagse beheer.

In het kader van het project zijn als voorbeeld de geschiedenis en de boshistorische relicten in beeld gebracht in enkele bossen rond de voormalige scholtenboerderij Roerdink. Tevens zijn ideeën voor het beheer geformuleerd.

Meer informatie en de presentaties zijn te vinden op de website van Probos, www.probos.nl.


Rapporten zijn de downloaden via de volgende links:

pdfWinterswijk:een nieuwe kijk op oude bossen 4,3MB 
pdfBossen van Winterswijk, opmerkelijk erfgoed 7,0MB 

Geinteresseerden kunnen bovenstaande rapporten opvragen bij Gebiedsloket (via Contact)

Kippenhokkenproject Stichting WCL Winterswijk

In 2007 is door het WCL een projectplan opgesteld waarbij een werkgroep werd opgericht die bestond uit de bestuursleden Pieter van de Laan, Arie Schoemaker, (oud bestuurslid) Henk Wikkerink en Wim Wieskamp van advies bureau SEM. Dit project had de naam “Kippenhokkenproject” . Dit project en haar werkgroep kreeg veel steun van de, helaas inmiddels overleden, heer Rien Koopsen van de Provincie Gelderland.

We zijn er trots op dat we er in de afgelopen acht jaar in geslaagd zijn om veel van zijn hoog gewaardeerde “pareltjes” te herstellen. We hebben veel geleerd in de periode dat we “opgeknapt “ hebben en zijn er achter gekomen dat er nog heel veel “pareltjes” hersteld moeten worden. Voor vele kan er niet meer te lang gewacht worden, omdat het dan niet meer nodig is. Dus reden temeer om
verder te gaan met het herstellen van deze cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke objecten, die bijdragen aan de  belevingswaarde van de status Nationaal Landschap Winterswijk van ons mooie buitengebied.

Bekijk de WCL brochure Kippenhokproject: pdfWCL-brochure-kippenhokkenproject.pdf5.44 MB

NL_kaart_winterswijk

word-wcl-donateur

wcl_fotoalbums

Agenda WCL

  
Een nieuwe kijk op oude bossen   Bossen van Winterswijk   Kippenhokken project   Visie WCL 2015-2025
.