WCL Winterswijk

Waardevol Cultuurlandschap

Informatie

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk heeft de volgende samenstelling:

1

dhr. JB Wilschut 

DB

voorzitter

onafhankelijk

2

 

DB

vicevoorzitter

Gemeente Winterswijk

3

dhr. R. te Selle

  

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek 

4

dhr. N. Abbink

  

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek 

5

dhr. S. te Selle

  

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek 

6

dhr. J. Soede

  

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

7

mevr. L. Helder

  

VVW / Vereniging Verblijfsrecreatie Winterswijk 

8

vacature 

  

VVW / Vereniging Verblijfsrecreatie Winterswijk 

9

dhr. J.P. Donderwinkel

  

Adviescommissie Cultuurhistorie

10

dhr. D.J. Stronks

 

penningmeester (2)

Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek

11

dhr. U. Hassefras

  

Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek

12

dhr. J. Wytema

DB

penningmeester

Gelders particulier grondbezit / Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer

13

mevr. G.J. Smalbraak

  

NSW-landgoederen Winterswijk e.o.

14

dhr. W. te Voortwis

  

BSV / Buurtschappen Samen Vooruit

15

dhr. J. Bent

  

OBW / Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk

16

dhr. R. Höfkes

  

Jong WCL / leefbaarheid

17

dhr. A. Schoemaker

DB

secretaris

Gemeente Winterswijk

18

mevr. J.J.M. Ras

  

Gemeente Winterswijk

Meer weten?

Wil je meer weten over het huidige bestuur van WCL Winterswijk? Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer!