Get Adobe Flash player


WCL_Cultuurhistorie_R WCL_Samenwerken_R WCL_Leefbaarheid_R WCL_Nartuur_Landschap_R WCL_Land_Tuinbouw_R WCL_Recreatie_Toerisme_R

WCL   |   ANBI Verklaring   |   Bestuur   |   Historie   |   Contact

Stichting WCL en Gebiedsloket Winterswijk

Land- en Tuinbouw

Uitgangspunten.

De landbouw in het buitengebied van Winterswijk kenmerkt zich door een grote verwevenheid met andere functies. Op veel agrarische bedrijven komen natuur- en landschappelijke waarden voor. Bovendien heeft het landschap een kleinschalig karakter, waardoor met name de verkaveling en perceelvorm in landbouwkundige zin aan beperkingen onderhevig zijn.

De landbouw is een zeer belangrijke economische factor in het buitengebied van Winterswijk. Naast het produceren van hoogwaardig voedsel heeft een behoorlijk aantal agrarische ondernemers er de afgelopen jaren voor gekozen inkomsten te realiseren uit zaken als natuur, landschap, recreatie, en het zelf verwerken en verkopen van producten. De komende jaren zullen agrariërs verder inzetten op het leveren van veilig voedsel met een hoge toegevoegde waarde. Ook zal een gemotiveerde groep agrarische ondernemers verder gaan met de verbreding van het bedrijf. Met name deze laatste groep zal de omgevingskwaliteiten die op en rond het bedrijf aanwezig zijn verder ontwikkelen en te gelde maken. In 2015 heeft de landbouw een duurzaam karakter gekregen en is hij nog steeds de belangrijkste economische drager van het gebied.

Gesteld kan worden dat het hoofddoel van de landbouwvisie is te streven naar een duurzame, concurrerende landbouw met behoud van de verdiencapaciteit. Daarbij is van groot belang dat bedrijfsontwikkeling (verbreding en verdieping) actief ondersteund wordt. Te denken valt aan een ruimtelijkeordeningsbeleid dat zich richt op kansen en een milieubeleid dat niet de maatregelen maar de doelen centraal stelt. De ondernemingen in het gebied zijn bereid zich door aanpassingen in de bedrijfsvoering maximaal in te spannen om zo bij te dragen aan het halen van de milieunormen, zoals de aangescherpte normen voor aanwending van stikstof en fosfaat en voor de grondwaterbelasting met nitraat.
Ten slotte zijn vakmanschap en kennis van de agrarische ondernemer van essentieel belang. De komende jaren zal hierin blijvend geïnvesteerd moeten worden.


Doelen voor 2015

Het bereiken van een duurzame, concurrerende landbouw door middel van:

 • verbetering van de verkaveling in het gebied
 • vergroting van de inkomsten uit andere functies (verbreding)
 • vergroting van het kennisniveau van ondernemers op vijf thema’s
 • schone productieomgeving op de bedrijven
 • verantwoorde afzet van mest en mineralen
 • normale schaalvergroting toegestaan
 • voldoen aan de gestelde milieunormen door maximaal gebruik te maken van technologische ontwikkelingen in plaats van door uitplaatsing van bedrijven
 • ontwikkelen van een sladomethode in WAV-zones en Habitatgebieden
 • vervallen van de grens voor 110 melkkoeien in de WAV-zones tbv de ontwikkeling van gezinsbedrijven
 • creëren van een gemeentelijk rood-voor-rood regeling voor ‘stoppers’
 • binnenhalen van de bergboerenregeling voor heel Winterswijk

 

NL_kaart_winterswijk

word-wcl-donateur

wcl_fotoalbums

Agenda WCL

Mei 2018
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Een nieuwe kijk op oude bossen   Bossen van Winterswijk   Kippenhokken project   Visie WCL 2015-2025
.