Een compilatiefilm ter ere van het 25 jarig jubileum van Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk.

  In die 25 jaar is WCL betrokken geweest bij vele prachtige projecten en activiteiten in het Nationaal Landschap Winterswijk. De film laat slechts een greep uit de vele projecten zien, maar geeft wel een goede impressie van de enorme diversiteit aan projecten en de kracht van Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk.
  Het jubileum werd op vrijdag 27 september 2019 gevierd met het symposium 'Landbouw in kleinschalig landschap: van handicap naar kans!'. Deze film was daar onderdeel van.

  Het Nationaal Landschap Winterswijk is een gebied dat gekoesterd wordt.
  De stichting Waardevol Cultuur Landschap Winterswijk zet zich al 25 jaar in voor behoud, herstel en ontwikkeling van het prachtige Nationaal Landschap Winterswijk.

  WCL: Stichting Waardevol Cultuur Landschap, al 25 jaar een begrip in Winterswijk
  De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s: leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme.’
  Het bestuur is een afspiegeling van Winterswijkers die professioneel betrokken zijn bij de vijf genoemde thema’s.

  Op zaterdag 28 september wordt het 25-jarig jubileum feestelijk gevierd en kunt u op diverse locaties in het buitengebied kennis maken met het Nationaal Landschap en de projecten van WCL.
  U bent die dag van harte uitgenodigd om bedrijven te bezoeken, lezingen te volgen, tentoonstellingen te bekijken en mee te doen aan begeleide excursies.

  Programma:
  * In het verenigingsgebouw Emma aan de Raetmansweg 10 zijn van 10.30 tot 15.30 uur zijn foto’s en films over WCL projecten te bekijken en zijn er lezingen vanaf 11.00 uur (elk half uur): Het Winterswijkse landschap door Bernhard Harfsterkamp, Libellen door Jan Rademakers, Weidevogels door Rody Schöder, Dagvlinders door Jan Stronks en Reptielen door Jan Stronks.
  Ook kunt u hier demonstraties bijwonen van het drone team van de Wildbeheereenheid Winterswijk.
  * Vanuit het verenigingsgebouw kunt u met de huifkar naar vloermouterij Masterveld waar 2 x per uur een rondleiding gegeven wordt. Uiteraard bent u ook van harte welkom om op eigen gelegenheid naar de vloermouterij aan de Veldboomweg 11 te gaan.
  * Bij Korenspieker Kössink aan de Kremerweg 1 staat de Van der Lugt Stichting voor u klaar om u alles te vertellen over dit bijzondere gebouw.
  * Het naastgelegen melkveebedrijf te Selle is een modern melkveebedrijf met vrije weidegang waar met de robot wordt gemolken. Hier wordt u tussen 10.30 en 15.00 uur door de eigenaar rondgeleid.
  * Bij wijngaard Hesselink aan de Vredenseweg 168 geniet u van internationaal bekroonde wijnen en kunt u om 11.00, 12.00 en 13.00 uur tijdens een rondleiding kennis op doen van de wijngaard.
  * Op boederij Te Winkel aan de Vredenseweg 174 mogen kinderen een ijsje versieren en wordt verteld hoe boerenijs gemaakt wordt.
  * Het energiepark van Huls Duurzame Energie aan de Scholtemaatweg 1 is van 10.30 tot 15.30 uur geopend en leert u over duurzame energie.
  * Bij kaasboerderij Harmienehoeve is om 11.00 uur een rondleiding en kunt u zien hoe boerenkaas gemaakt wordt. Uiteraard kunt u deze ook proeven! Vanuit de Harmienehoeve aan de Kulverweg 2 zijn huifwagentochten naar het Wooldse Veen.
  * De oudste schuur van Nederland vindt u bij de Roerdinkhof aan de Roerdinkweg 1. De eigenaar geeft u uitleg over de restauratie en
  het pand. In het restaurant is een tentoonstelling.
  * Bij geitenkaasboerderij Brömmels aan de Meerdinkweg 5 zijn er doorlopend rondleidingen en een proeverij in de nieuwe kaasmakerij.
  * In Kotten geeft de eigenaar van landgoed Sieverdink aan de Bothoekweg 11 om 11.00 uur en 13.00 uur een rondleiding met uitleg over de geschiedenis van het landgoed en het landschap.
  * Om 12.00 uur en om 14.00 uur bent u welkom voor een kennismaking met de praktijkschool voor duurzaamheid Aarde-werk de Stegge aan de Geessinkweg 3.
  * Landgoed Kotmans aan de Kotmansweg 6 is van 10.30 uur tot 15.30 uur te bezichtigen. Het landgoed staat bekend om het schrieverspad en een prachtige verzameling stenen.
  * Bij het Lindenarboretum aan de Meenkmolenweg 33 leert u over de verschillende lindenbomen. Er wordt één rondleiding gegeven van 13.00 - 14.30 uur.  
  * Chef-kok Nel Schellekens toont haar culinaire proeftuin op haar nieuwe locatie Keunenhuis aan de Wooldseweg 127. Ze geeft 3 keer een rondleiding, om 11.00, 12.00 en 13.00  uur.

  De flyer van het programma kunt u hier downloaden.

  De plattegrond met alle locaties kunt u hier downloaden.

  Hierbij een lijst van de sprekers en presentatie van de onderwerpen tijdens het WCL-symposium op vrijdag 27 september 2019.
  Aan en afmelden doet u middels AANMELDEN onderaan deze mail.

  Het WCL bestuur.

  Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
  bestaat alweer 25 jaar!


  Ter gelegenheid van dit heugelijke feit organiseren wij vrijdag 27 september a.s. een interessant symposium met als thema:

  "Landbouw in kleinschalig landschap:
  van handicap naar kans!"
  Met interessante sprekers over actuele onderwerpen.


  Programma:

  Datum: Vrijdag 27 september 2019
  Locatie: Schouwburg 'De Storm', Rabobankzaal,
  Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX Winterswijk

  Schouwburg 'De Storm' bevindt zich slecht 800 meter van het NS-station.
  Een routeomschrijving vindt u onderaan de pagina.

  Inloop vanaf: 09.30 uur

  Programma I
  10.15 - 12.30 uur

  Pauze (lunch)
  12.30 - 13.45 uur (kennismaken aan thema tafels)

  Programma II
  13.45 - 16.00 uur

  Borrel
  16.00 - 17.00 uur


  Symposium (voor deskundigen)


  Dirk Strijker
  Emeritus hoogleraar RUG Plattelandsontwikkeling / Mansholtleerstoel

  Dagvoorzitter
  Hij publiceert onder meer over de economische aspecten van landbouw en landbouwpolitiek. Maar ook over de relatie landbouw en natuur. Hij schrijft niet alleen voor andere wetenschappers, maar ook als columnist van het Dagblad van het Noorden (tot 2009) en De Boerderij (sinds 2010) ook voor het algemene publiek.


  Inge klein Gunnewiek
  Voorzitter WCL Winterswijk / Wethouder gemeente Winterswijk

  WCL Winterswijk is al 25 jaar een begrip! Wat betekent het waardevol cultuurlandschap voor Winterswijk, in het verleden, het heden en de toekomst.


  Marjolijn Sonnema
  Directeur Generaal AGRO van het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Het verbinden van landbouw en natuur staat momenteel volop in de aandacht. Zowel in het agrarisch gebied als in politiek Den Haag. Hoe kan een gebiedsproces zoals de werkwijze van de stichting WCL hierbij helpen? Het werken aan de huidige uitdagingen op het gebied van landbouw. Het zoeken naar oplossingen die de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar ook dat je die natuur spaart en verzorgt. Het belang van de nieuw aangewezen experimenteergebieden vanuit de kringloopvisie.


  Bart van Moorsel
  Beleidsadviseur landbouw bij het programma Land - en tuinbouw / Provincie Gelderland

  De samenwerking in de Achterhoek als onderdeel van het Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland van de provincie Gelderland. Samenwerken als één overheid aan diverse thema’s zoals bijvoorbeeld, het klimaat, Oppervlakte water, Grondwater, Natura 2000, Biodiversiteit en Circulaire economie.


  Shera van den Wittenboer
  Adviseur landschap bij het College van Rijksadviseurs

  Een New Deal tussen boer en maatschappij
  De huidige, intensieve landbouw bracht ons welvaart en een groot aanbod van voedselproducten, van een hoge kwaliteit en tegen een lage prijs. Dat succes heeft helaas een keerzijde. Nederland teert in op zijn maatschappelijk vermogen: onze voedselproductie heeft een grote impact op de kwaliteit van het water en de lucht, de biodiversiteit, het landschap en cultuurhistorische waarden en uiteindelijk ook de menselijke gezondheid. De boeren zelf profiteren evenmin van deze bedrijfsvoering.


  Anne van Doorn
  Onderzoeker, projectleider en coördinator natuurinclusieve landbouw / Wageningen Environmental Research. Ze houdt zich bezig met onderzoek naar agro-biodiversiteit, agro-ecologie, natuurinclusieve landbouw, Europese landbouwbeleid en is betrokken bij de ontwikkeling van de biodiversiteitsmonitor voor melkveehouderij en die voor de akkerbouw en de hervorming van het GLB.

  Natuurinclusieve landbouw, wat is het? waarom is het nodig? en wat we kunnen verwachten vanuit keten en beleid om boeren met biodiversiteit beter te belonen.
  Robert Kwak
  Manager Basis kwaliteit voor natuur / vogelbescherming Nederland.
  Medeoprichter van WCL Winterswijk en animator in de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek

  Hij is al jarenlang actief in het natuuronderzoek in het Winterswijkse landschap met name als animator in de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek. De kwaliteit van ons landschap staat onder druk. Op het vlak van milieu, landschapsinrichting en beheer is veel te winnen. Een gedegen integrale landschapsecologische analyse kan daarbij de basis vormen voor gedeelde beelden en waarden. Met deze analyse creëren we een startpunt om samen de schouders er onder zetten. Zo werken we aan de kwaliteit waar we allemaal trots op zijn: het Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk.


  Michael Quintern
  Eigenaar MyNoke (Nieuw-Zeeland)

  Vermicomposteren betekent werken aan een betere landbouwbodem door gebruik van compostwormen. Deze miljoenen (!) werknemers van MyNoke (Nieuw Zeeland) verwerken per jaar 350.000 ton organisch restmateriaal tot waardevolle wormenhumus.


  Emiel Elferink
  Lector duurzaam bodembeheer bij Van Hall Larenstein

  Kringlooplandbouw gaat om het sluiten van kringlopen van stoffen op het boerenbedrijf en de omgeving. Met als doel het verbeteren van de economische en ecologische efficiëntie van de landbouw. De bodem vervult hierin een spilfunctie, een gezonde bodem is de basis voor een duurzame kringlooplandbouw. Emiel Elferink neemt u mee in de rol van de bodem(biologie) voor kringlooplandbouw en ecosysteemdiensten.


  Dick Looman
  Melkveehouder / Voorzitter Collectief VALA (Ver. Agrarisch Landschap Achterhoek)

  Als melkveehouder in Zelhem en voorzitter van de VALA weet hij als geen ander hoe je met agrarisch natuurbeheer in kleinschalige gebieden een win-win situatie creëert.


  Maurits Steverink
  Eigenaar van kenniscentrum Nelles en True Food Projects / Voedselcoördinator Achterhoek

  Als foodspecialist heeft hij ruime ervaring in ketensamenwerking en het realiseren van meerwaarde in de afzetmarkt. In de Achterhoek coördineert hij de voedselprojecten van LEADER Achterhoek en de samenwerking in platform Achterhoek Food. In zijn presentatie zal hij ingaan op de kansen voor Achterhoek, de afzetmarkt voor duurzamer Food en het vermarkten van natuur en landschap.


  Ben Haarman
  Melkveehouder / Portefeuillehouder natuur en landschapsontwikkeling bij LTO Nederland

  Biodiversiteit: een zaak van ons allemaal. Willen we ook in de toekomst voldoende voedsel duurzaam kunnen blijven produceren, dan moeten we met elkaar aan de slag. Biodiversiteit, voedsel én bodem zijn een drie-éénheid. Boeren hebben hiervoor oplossingen, maar kunnen het niet alleen. Kansen in elk landschap, ook in een kleinschalige! Durf anders te denken, met respect voor elkaar.


  Carel de Vries
  Carel de Vries heeft ruime ervaring binnen de melkveesector. Hij was vakjournalist en bedrijfsleider op proefboerderij De Marke. Sinds 2002 is de Vries werkzaam als zelfstandig adviseur en project- en innovatiemanager betrokken bij: Koeien & Kansen, Bioveem, de ontwikkeling van Foqus Planet, project Vruchtbare Kringloop Achterhoek , Courage en bij de verzelfstandiging van proefboerderij De Marke.

  Alleen een sector die in staat is zich continu aan te passen, overleeft. Maar hoe transformeren we het nadeel van boeren in het kleinschalige Achterhoekse landschap tot een voordeel? VALA en VKA verkennen een systeeminnovatie: een omkering van het sturingsmodel. Van landelijk naar regionaal; van generiek naar specifiek; van middel- naar (kwaliteits)doelsturing; van ge- en verboden naar beloning van (geborgde) kwaliteitsprestaties.


  Thema tafels: (in de lunchpauze om te netwerken)

  1. Bodem / Wormencompostering
  2. Biodiversiteit / agrarisch natuurbeheer
  3. Voedsel / Natuurinclusieve landbouw
  4. Beloningen uit de markt
  5. Recreatie
  6. Leefbaarheid


  Programma zaterdag 28 september:

  Zaterdag 28 september a.s. is er een WCL-open dag in het buitengebied; voor de Winterswijkers en de dan aanwezige recreanten.


  Belangrijk:

  Graag horen wij van u of u aanwezig zult zijn op deze heugelijke dag en vragen of u zich dan wilt aanmelden via deze link.
  Indien u zich al heeft aangemeld, hoeft u dit niet opnieuw te doen.

  Aanmelden


  Route naar schouwburg 'De Storm':


  (Looproute) NS Station Winterswijk > Schouwburg 'De Storm' (klik hier)
  Aalten > Schouwburg 'De Storm' (klik hier)
  Groenlo > Schouwburg 'De Storm' (klik hier)

  Zaterdag 8 juni 2019 is de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelingsactie. Het aanbieden van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet kan uitsluitend tussen 09.00 - 12.00 uur bij de aangegeven verzamelpunten. De voorwaarden voor het aanleveren zijn aangepast. Aanbod van wikkelfolie en wikkelnet tot 50kg is gratis. Komt het gewicht daarboven, dan worden kosten voor de inzameling van dit bedrijfsafval in rekening gebracht. Aanbod van landbouwfolie tot 100kg kost tien euro.

  Voorwaarden en tarieven

  Betaling is alleen mogelijk á contant (géén pin) en in overleg eventueel op rekening.

  Landbouwfolie

  ·       dient bezemschoon te zijn,

  ·       dient gescheiden te zijn van wikkelfolie en wikkelnet,

  ·       de kosten bedragen € 65,- per ton.

  ·       partijen boven 100 kg worden gewogen.

  ·       de kosten voor partijen tot 100 kg zijn € 5,-,

  ·       de kosten (afgerond op hele euro's) dienen direct contant betaald te worden (in overleg eventueel op rekening).

  ·       kan alleen ingeleverd worden op de verzamelpunten van Huiskamp BV (Huppel) en Loonbedrijf Miste BV en niet meer bij BCS (Kotten).


  Wikkelfolie

  ·       dient bezemschoon te zijn,

  ·       partijen tot 50kg kunnen gratis op alle drie verzamelpunten ingeleverd worden,

  ·       voor partijen van meer dan 50 kg gelden dezelfde kosten als landbouwfolie.


  Wikkelnet

  ·       dient gescheiden te zijn van wikkelfolie,

  ·       kan gratis op alle drie verzamelpunten ingeleverd worden.


  Algemene voorwaarden

  ·       niet bezemschone folies, vloerzeilen, dekzeilen en hard plastic worden niet geaccepteerd,

  ·       het aanbieden kan uitsluitend tussen 09.00 - 12.00 uur.


  Adressen van de verzamelpunten

  ·       Loonbedrijf Miste B.V., Misterweg 205

  ·       Loon- en Grondverzetbedrijf Huiskamp B.V W., Waliënseweg 17

  ·       BCS Loon- en mechanisatiebedrijf, Sieverdinkweg 16 (alleen tot 50 kg wikkelfolie / -net)


  Niet via de huishoudelijke afvalcontainers afvoeren

  Landbouwfolie, wikkelfolie,  wikkelnet en  krimpfolie horen niet in de container van het huishoudelijk afval en zijn niet geschikt voor de pmd-afvalcontainer (met de oranje deksel) of de restafval container. Pmd gaat over huishoudelijke verpakkingen. Onjuist afval in de huishoudelijke containers leidt tot afgekeurde vrachten pmd bij afvalverwerkers. Omdat deze niet in dit proces gerecycled kunnen worden, wordt het verbrand als restafval. Hiervoor wordt geen vergoeding uitbetaald, maar worden bij de gemeente juist kosten in rekening gebracht door de verwerker. Daarnaast leidt wikkelfolie en wikkelnet tot vastlopen in de vuilnisauto en bij het sorteren bij de afvalverwerker. Er is dus belang bij dat afval zorgvuldig wordt gescheiden. Dat geldt voor alle afvalsoorten.


  Initiatiefnemers

  Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL), LTO-Noord, afdeling Oost Achterhoek en de Buurtschappen Verenigingen (BSV) zorgen voor de inzameling van dit gerichte bedrijfsafval. Dit dankzij de inzet van veel vrijwilligers

  WCL Winterswijk  wil samen met de landbouw bloemrijke randen langs maispercelen. We zoeken locaties langs wegen en fietspaden. De coördinatie hiervan doet de Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) Winterswijk. Naast het vergoeden en het inzaaien van het zaad (door een loonwerker) is er nog een vergoeding van € 300 / ha.

  Voor opgave en vragen kunt u terecht bij de PAN (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel; 569808) en bij het Gebiedsloket Winterswijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Opgaven dienen voor 13 april binnen te zijn.

  De Inloopdag Projecten Oost Achterhoek van afgelopen woensdag 3 april was zeer geslaagd. Het grote aantal bezoekers en tevreden standhouders zorgden voor een gezellige middag.

  Hoewel er nog niet echt veel ingediende projecten concreet zijn, zijn er wel veel ideeën besproken. Deze ideeën waren heel divers; van het maken van een landschapsplan tot het opzetten van een bedrijf.

  Belangrijk is dat de indieners nu hun contactpersonen weten te vinden.

  Al met al veel lof voor dit initiatief!

  Heeft u als inwoner, ondernemer of organisatie in de Oost Achterhoek een idee voor een mooi project en bent u op zoek naar kennis, ondersteuning, subsidies of bijdragen?

  Kom dan op 3 april naar de Inloopdag in Bredevoort!

  Meer informatie over de Inloopdag is hier te downloaden.

  Het rapport 'Onderzoek kansen voor meer biologisch en/of natuur-inclusief bewerkte grond in W’wijk' is hier te downloaden.

  Het onderzoek is uitgevoerd door Gea Boessenkool en Wim Korsten. Zij hebben van het onderzoek een rapport gemaakt waarvan we (alle WCL leden) graag met u enkele aanbevelingen willen bespreken op maandagavond 17 september, locatie en tijd staan in de Agenda.

  U bent van harte uitgenodigd voor de 2e grensoverschrijdende uitwisseling in de regio Winterswijk-Südlohn-Borken met naburige Duitse agrariërs, onder de titel Kiek’n bi’j de Noabers, op maandag 11 juni a.s.

  De collega’s van de Landwirtschaftskammer hebben voor dit ‘Treffen’ een mooi gevuld programma gemaakt, dat om 10.00 uur ’s ochtends in Borken begint.
  ’s Middags om 13.30 uur sluiten wij aan bij een breder georganiseerde ‘Feldtag’, bij het veldstation vlakbij Dülmen.

  Als u de ochtend niet kunt vrij maken, kunt u uiteraard ook alleen ’s middags aansluiten. U bent wederom van harte welkom!

  Informatie over deze middag en hoe u zich kan aanmelden vind u in de bijlage.

  Op maandagavond 12 februari organiseert de stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL Winterswijk) tijdens de algemene leden vergadering een lezing over insecten in Winterswijk. De heer Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting zal deze lezing verzorgen. De lezing vindt plaats in de herberg van de Harminehoeve (Kulverweg 2 te Woold).

  Stichting WCL is trots op het feit dat we met het ‘kippenhokkenproject’ er in de afgelopen jaren erin geslaagd zijn om veel hoog gewaardeerde “pareltjes” te herstellen. Na jaren waarin we veel geleerd hebben is er de wens om meer kleine bijzondere karakteristieke objecten te herstellen. Voor vele dringt immers de tijd. Ook willen we de al opgeknapte objecten samen met de opdrachtgevers in goede staat houden.

  Deze proef met compostwormen is een onderdeel van het project “ Bouwen aan een betere (landbouw) bodem”. Dit project is door de provincie Gelderland gehonoreerd. De aanvrager is Wageningen UR (de heer Hein Korevaar) en bestaat uit de volgende 3 onderdelen; Vermicompost (wormencompost), Mais na graanteelt en de Effecten van het verhogen van de pH.

  Wethouder Gert-Jan te Gronde heeft als voorzitter van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) op donderdagmiddag 11 oktober samen met 15 andere voorzitters de openingshandeling verricht van de aanvraag voor de Green Deal Maaisel.

  WCL Winterswijk heeft op vrijdagmiddag 12 mei om 13.30 bij school Kotten (Winterswijk-Kotten) de eerste exemplaar van de Hungry Bins (wormencompostbak) overhandigen aan de heer Johan Wilterdink (directeur scholen buitengebied) School Kotten en enkele andere scholen doen al mee aan het moestuinproject.

  Agenda

  ma di wo do vr za zo
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30