Voor landbouwers en particulieren is op zaterdagmorgen 5 juni de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelingsactie. Het aanbieden van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet kan uitsluitend tussen 08.30 - 12.30 uur. Voor de inname dient betaald te worden. Aanbod door particulieren van wikkelfolie en wikkelnet tot 10 kg is gratis. Komt het gewicht daarboven, dan worden kosten in rekening gebracht. Aanbod van landbouwfolie tot 100 kg kost tien euro. Vanwege de corona-pandemie worden er weer extra maatregelen genomen.

  Zaterdagmorgen 24 april is er voor particulieren weer een mogelijkheid om wikkelfolie, stretchfolie en wikkelnet in te leveren. Het aanbieden kan tussen 10.00 - 12.00 uur op zes locaties in de buurtschappen. Er kan maximaal 25 kg worden gebracht. Vanwege het beperken van contacten (ivm Corvid-19) worden er geen kosten berekend.

  Op woensdagavond 24 maart gaat WCL Winterswijk in gesprek met gedeputeerde Peter Drenth over de stikstofproblematiek. Vanwege Corona wordt het een digitale bijeenkomst. Daarvoor zitten slechts enkele bestuurders samen in een studio om met de gedeputeerde over de stikstofopgaven te praten.

  WCL-voorzitter Inge klein Gunnewiek, Rudie te Selle als bestuurder vanuit de landbouw en Jan Stronks als bestuurder vanuit Platform Natuur en landschap zitten in de studio. Gedeputeerde Peter Drenth en Ted Kok (als voorzitter Aanpak stikstof Achterhoek) zijn digitaal ingeschakeld. Dat geldt ook voor de overige WCL DB bestuurders.

  Op woensdagavond  heeft de stichting WCL Winterswijk een gesprek  met gedeputeerde Peter Drenth over stikstofreductie en natuurverbetering. In de gemeente Winterswijk liggen 4 Natura 2000  gebieden, daarom is dit onderwerp zeer actueel en het dit gesprek belangrijk. Namens  de WCL zullen  de voorzitter Inge klein Gunnewiek en de bestuurders Rudie te Selle (landbouw)  en Jan Stronks (Natuur en Landschap)  met de gedeputeerde het gesprek aangaan; het gaat dan om vragen en aanbevelingen.

  Zaterdagmorgen 28 november 2020 is er voor particulieren weer een mogelijkheid om wikkelfolie, stretchfolie en wikkelnet in te leveren. Het aanbieden kan tussen 10.00 - 12.00 uur op zes locaties in de buurtschappen. Er kan maximaal 25 kg worden gebracht.Vanwege het beperken van contacten worden er geen kosten berekend. Ook hier de minimale afstand van 1½  meter in  acht nemen.

  Er gelden wel de volgende voorwaarden:

  Uitbundig bloeiende akkerranden, kruidenrijke graslanden, herstel bodemleven, houtwallen en voedselbossen. Op alle niveaus worden boeren ondersteund en uitgenodigd om mee te doen met de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, duurzame manier van landbouw, natuurinclusief en met een goed verdienmodel. Maar liefst 20 organisaties hebben daarvoor hun handtekening gezet. Provincie Gelderland is één van de partners in het project en stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering.

  Voor landbouwers en particulieren is op zaterdagmorgen 6 juni de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelingsactie. Het aanbieden van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet kan uitsluitend tussen 08.30 - 12.30 uur. Ook dit jaar dient  voor de inname weer betaald te worden. Aanbod door particulieren van wikkelfolie en wikkelnet tot 10 kg is gratis. Komt het gewicht daarboven, dan worden kosten in rekening gebracht. Aanbod van landbouwfolie tot 100 kg kost tien euro. Vanwege de corona-pandemie worden er extra maatregelen genomen.

  De overheid volgt met verschillende monitoringsprogramma’s de landelijke populatieontwikkelingen van specifieke doelsoorten uit het ANLb. Bij de start van deze regeling wilde VALA zelf ook monitoren welk effect ANLb heeft. In een aantal gebiedjes waar in 2016 een grote toename van het aantal beheermaatregelen plaatsvond, is destijds een nulmeting voor broedvogels gedaan. In een deel van die gebieden is in 2019 opnieuw het aantal broedvogels geïnventariseerd.

  Het rapport van dit project, dat financieel ondersteund is door WCL, is hier te downloaden.

  Dinsdagmiddag 3 maart wordt er een demonstratie “vernietigen vanggewas ‘georganiseerd. Tijdens deze demonstratie ziet u meerdere machines in werking die machinaal het vanggewas na de maisteelt vernietigen als alternatief voor het gebruik van glyfosaat.

  Rob Geerts van Wageningen University & Research verzorgt een lezing over kruidenrijk grasland tijdens de openbare Algemene Bestuursvergadering van WCL.

  Datum: 10 februari 2020
  Locatie: Venemansmolen, Venemansweg 7
  Inloop 19.45, start 20.00uur

  Kijk in de agenda voor het programma.

  Op zaterdagmiddag 11 januari is in de Sociëteit Winterswijk, door de WCL secretaris Arie Schoemaker, een lezing gegeven over de stichting WCL.

  In 45 minuten is achtereenvolgens het ontstaan, de doelstelling, de werkzaamheden, samenwerking en WCL-projecten toegelicht. De lezing werd afgesloten met de film “Compilatiefilm 25 jaar jubileum WCL”. Er waren voor deze lezing circa 60 belangstellingen in Sociëteit Winterswijk.

  De presentatie is hier te downloaden. De film 'Compilatiefilm 25 jaar jubileum WCL' is hier te bekijken.

  Inzameling van wikkel- en stretchfolie en wikkelnet.

  Zaterdagmorgen 8 februari 2020 is er een mogelijkheid om wikkelfolie, stretchfolie en wikkelnet in te leveren. Het aanbieden kan tussen 10.00 - 12.00 uur op zes locaties in de buurtschappen. Er kan maximaal 25 kg worden gebracht. Voor het afgeven van deze plasticsoorten worden geen kosten in rekening gebracht. Er gelden wel de volgende voorwaarden:

  Een compilatiefilm ter ere van het 25 jarig jubileum van Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk.

  In die 25 jaar is WCL betrokken geweest bij vele prachtige projecten en activiteiten in het Nationaal Landschap Winterswijk. De film laat slechts een greep uit de vele projecten zien, maar geeft wel een goede impressie van de enorme diversiteit aan projecten en de kracht van Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk.
  Het jubileum werd op vrijdag 27 september 2019 gevierd met het symposium 'Landbouw in kleinschalig landschap: van handicap naar kans!'. Deze film was daar onderdeel van.

  Het Nationaal Landschap Winterswijk is een gebied dat gekoesterd wordt.
  De stichting Waardevol Cultuur Landschap Winterswijk zet zich al 25 jaar in voor behoud, herstel en ontwikkeling van het prachtige Nationaal Landschap Winterswijk.

  WCL: Stichting Waardevol Cultuur Landschap, al 25 jaar een begrip in Winterswijk
  De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s: leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme.’
  Het bestuur is een afspiegeling van Winterswijkers die professioneel betrokken zijn bij de vijf genoemde thema’s.

  Hierbij een lijst van de sprekers en presentatie van de onderwerpen tijdens het WCL-symposium op vrijdag 27 september 2019.
  Aan en afmelden doet u middels AANMELDEN onderaan deze mail.

  Het WCL bestuur.

  Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
  bestaat alweer 25 jaar!

  Zaterdag 8 juni 2019 is de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelingsactie. Het aanbieden van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet kan uitsluitend tussen 09.00 - 12.00 uur bij de aangegeven verzamelpunten. De voorwaarden voor het aanleveren zijn aangepast. Aanbod van wikkelfolie en wikkelnet tot 50kg is gratis. Komt het gewicht daarboven, dan worden kosten voor de inzameling van dit bedrijfsafval in rekening gebracht. Aanbod van landbouwfolie tot 100kg kost tien euro.

  WCL Winterswijk  wil samen met de landbouw bloemrijke randen langs maispercelen. We zoeken locaties langs wegen en fietspaden. De coördinatie hiervan doet de Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) Winterswijk. Naast het vergoeden en het inzaaien van het zaad (door een loonwerker) is er nog een vergoeding van € 300 / ha.

  Voor opgave en vragen kunt u terecht bij de PAN (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel; 569808) en bij het Gebiedsloket Winterswijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Opgaven dienen voor 13 april binnen te zijn.

  De Inloopdag Projecten Oost Achterhoek van afgelopen woensdag 3 april was zeer geslaagd. Het grote aantal bezoekers en tevreden standhouders zorgden voor een gezellige middag.

  Hoewel er nog niet echt veel ingediende projecten concreet zijn, zijn er wel veel ideeën besproken. Deze ideeën waren heel divers; van het maken van een landschapsplan tot het opzetten van een bedrijf.

  Belangrijk is dat de indieners nu hun contactpersonen weten te vinden.

  Al met al veel lof voor dit initiatief!

  Heeft u als inwoner, ondernemer of organisatie in de Oost Achterhoek een idee voor een mooi project en bent u op zoek naar kennis, ondersteuning, subsidies of bijdragen?

  Kom dan op 3 april naar de Inloopdag in Bredevoort!

  Meer informatie over de Inloopdag is hier te downloaden.

  Het rapport 'Onderzoek kansen voor meer biologisch en/of natuur-inclusief bewerkte grond in W’wijk' is hier te downloaden.

  Het onderzoek is uitgevoerd door Gea Boessenkool en Wim Korsten. Zij hebben van het onderzoek een rapport gemaakt waarvan we (alle WCL leden) graag met u enkele aanbevelingen willen bespreken op maandagavond 17 september, locatie en tijd staan in de Agenda.

  U bent van harte uitgenodigd voor de 2e grensoverschrijdende uitwisseling in de regio Winterswijk-Südlohn-Borken met naburige Duitse agrariërs, onder de titel Kiek’n bi’j de Noabers, op maandag 11 juni a.s.

  De collega’s van de Landwirtschaftskammer hebben voor dit ‘Treffen’ een mooi gevuld programma gemaakt, dat om 10.00 uur ’s ochtends in Borken begint.
  ’s Middags om 13.30 uur sluiten wij aan bij een breder georganiseerde ‘Feldtag’, bij het veldstation vlakbij Dülmen.

  Als u de ochtend niet kunt vrij maken, kunt u uiteraard ook alleen ’s middags aansluiten. U bent wederom van harte welkom!

  Informatie over deze middag en hoe u zich kan aanmelden vind u in de bijlage.

  Op maandagavond 12 februari organiseert de stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL Winterswijk) tijdens de algemene leden vergadering een lezing over insecten in Winterswijk. De heer Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting zal deze lezing verzorgen. De lezing vindt plaats in de herberg van de Harminehoeve (Kulverweg 2 te Woold).

  Stichting WCL is trots op het feit dat we met het ‘kippenhokkenproject’ er in de afgelopen jaren erin geslaagd zijn om veel hoog gewaardeerde “pareltjes” te herstellen. Na jaren waarin we veel geleerd hebben is er de wens om meer kleine bijzondere karakteristieke objecten te herstellen. Voor vele dringt immers de tijd. Ook willen we de al opgeknapte objecten samen met de opdrachtgevers in goede staat houden.

  Deze proef met compostwormen is een onderdeel van het project “ Bouwen aan een betere (landbouw) bodem”. Dit project is door de provincie Gelderland gehonoreerd. De aanvrager is Wageningen UR (de heer Hein Korevaar) en bestaat uit de volgende 3 onderdelen; Vermicompost (wormencompost), Mais na graanteelt en de Effecten van het verhogen van de pH.

  Wethouder Gert-Jan te Gronde heeft als voorzitter van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) op donderdagmiddag 11 oktober samen met 15 andere voorzitters de openingshandeling verricht van de aanvraag voor de Green Deal Maaisel.

  WCL Winterswijk heeft op vrijdagmiddag 12 mei om 13.30 bij school Kotten (Winterswijk-Kotten) de eerste exemplaar van de Hungry Bins (wormencompostbak) overhandigen aan de heer Johan Wilterdink (directeur scholen buitengebied) School Kotten en enkele andere scholen doen al mee aan het moestuinproject.

  Agenda

  ma di wo do vr za zo
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  December