Wethouder Gert-Jan te Gronde heeft als voorzitter van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) op donderdagmiddag 11 oktober samen met 15 andere voorzitters de openingshandeling verricht van de aanvraag voor de Green Deal Maaisel.

Deze handeling vond plaats in de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp en werd georganiseerd door een landelijk kernteam: Circulaire Terreinbeheer. De Green Deal Maaisel is bedoeld om maaisel weer te mogen gebruiken als bodemverbeteraar. Natuurlijke reststoffen dienen weer beschouwd te worden als reststoffen met waarde (natuurlijk kapitaal). In Winterswijk gaat een proef lopen om maaisel samen met andere organische reststoffen om te zetten in wormenhumus. Dit gebeurt door compostwormen. Dit afbraakproces is niet nieuw, al 600 miljoen jaar zet de compostworm natuurlijk afval om in vruchtbare humus. Deze proef is een onderdeel van een groter bodemproject “Bouwen aan een betere bodem”. WCL werkt hierbij samen met het Nieuw-Zeelandse bedrijf MyNoke. Dit is de grootste wormencomposteerbedrijf ter wereld. Andere partners in het bodemproject zijn Wageningen UR, Hogeschool Van Hall Larenstein , Nutrienten Management Instituut (NMI) en Groeikracht BV.

Tijdens de startbijeenkomst werd door de voorzitters een huis van karton gebouwd. Dit karton is gemaakt van maaisel en staat symbolisch voor een nieuw tijdperk voor wat betreft het gebruik van maaisel.