Op maandagavond 12 februari organiseert de stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL Winterswijk) tijdens de algemene leden vergadering een lezing over insecten in Winterswijk. De heer Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting zal deze lezing verzorgen. De lezing vindt plaats in de herberg van de Harminehoeve (Kulverweg 2 te Woold).


De lezing is vrij toegankelijk. U wordt wel gevraagd om na afloop van de lezing creatief mee te denken aan insectvriendelijke maatregelen. Opgave voor de lezing is wel verplicht. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar mevr. S. Aalders.

Meer informatie over de Vlinderstichting vindt u hier.