Dinsdagmiddag 3 maart wordt er een demonstratie “vernietigen vanggewas ‘georganiseerd. Tijdens deze demonstratie ziet u meerdere machines in werking die machinaal het vanggewas na de maisteelt vernietigen als alternatief voor het gebruik van glyfosaat.

De demonstratie is van 13.30 uur – 15.00 uur (inloop met koffie 13.15 uur) en wordt gehouden: hoek Misterweg – Grote Veldweg (komende vanaf Winterswijk: 500 meter na Obelink aan de rechterkant)

Indien op dinsdag 3 maart het weer niet meewerkt, zal de demonstratie verzet worden naar vrijdagmiddag 6 maart. Op de site zal dit dan kenbaar worden gemaakt.

Aan deze demonstratie werken mee:

  • WCL Winterswijk
  • Loonbedrijf Huiskamp b.v.
  • Agrowin bv
  • Groeikracht BV
  • VKA (Vruchtbare Kringloop Achterhoek)