De overheid volgt met verschillende monitoringsprogramma’s de landelijke populatieontwikkelingen van specifieke doelsoorten uit het ANLb. Bij de start van deze regeling wilde VALA zelf ook monitoren welk effect ANLb heeft. In een aantal gebiedjes waar in 2016 een grote toename van het aantal beheermaatregelen plaatsvond, is destijds een nulmeting voor broedvogels gedaan. In een deel van die gebieden is in 2019 opnieuw het aantal broedvogels geïnventariseerd.

Het rapport van dit project, dat financieel ondersteund is door WCL, is hier te downloaden.