Demonstratie vernietigen vanggewas, als alternatief voor gebruik glyfosaat - maart 2020