Op woensdagavond  heeft de stichting WCL Winterswijk een gesprek  met gedeputeerde Peter Drenth over stikstofreductie en natuurverbetering. In de gemeente Winterswijk liggen 4 Natura 2000  gebieden, daarom is dit onderwerp zeer actueel en het dit gesprek belangrijk. Namens  de WCL zullen  de voorzitter Inge klein Gunnewiek en de bestuurders Rudie te Selle (landbouw)  en Jan Stronks (Natuur en Landschap)  met de gedeputeerde het gesprek aangaan; het gaat dan om vragen en aanbevelingen.

Vanuit hun eigen locaties  zullen de WCL bestuurders: Johan Wytema (landgoederen), Jan van der Heide (recreatief & toerisme), Evert de Roos (leefbaarheid) en Joyce Ras (cultuurhistorie) erbij geschakeld worden. Namens de ondernemers zal Jan Bent aansluiten. Ook de voorzitter Stikstof Achterhoek (en tevens wethouder gemeente Aalten) Ted Kok is (digitaal) aanwezig  tijdens dit gesprek.

Direct voor de begin van het gesprek worden de mogelijkheden van het indien van vragen toegelicht. Dat zal gaan via een andere inloglink; bij het stellen van een vraag dient u uw naam en mailadres op te geven. Vanwege de vele vragen die al gesteld zullen gaan worden, wordt niet gegarandeerd  dat uw vraag ook daadwerkelijk in de live-uitzending doorgespeeld wordt.

Nadien worden de vragen (zonder namen) met antwoorden zoveel mogelijk op de website van WCL  geplaatst.

Programma

19.30 - 19.35  Voorzitter mw. Inge klein Gunnewiek / Welkom  en programma weergave

19.35 - 19.40  Voorstelronde gasten
·       Gedeputeerde Drenth
·       Voorzitter stikstof Achterhoek

19.40 - 19.45  Voorstelronde overige DB leden en OBW-lid                                   

19.45 - 19.55  Gedeputeerde Peter Drenth:  geeft  toelichting  op  stikstof (problematiek  algemeen) / laatste stand van zaken (vanuit  Rijk / provincie)

19.55 - 20.25  Vragen ½ uurtje  door Jan en Rudie aan gedeputeerde Drenth

20.25 - 20.50  Gesprek ½ uurtje door Jan en Rudie  over oplossingen / aanbevelingen met gedeputeerde Drenth

20.50 – 21.00  Afsluiting 
·       Reacties van gedeputeerde Drenth en wethouder Kok

 

Begintijd gesprek 19.30 uur - einde 21.00 uur

Inlogcode www.onlineliveevent.nl/wcl

U kunt via een stream het gesprek vanaf 19.30 uur volgen. Daarvoor kunt u deze link gebruiken. Eventuele vragen tijdens de sessie kunnen via de chatfunctie ingediend worden.