Winterswijk kent een prachtige omgeving met de mooiste landschappen en natura 2000 gebieden. Maar met ontwikkelingen op het gebied van droogte, duurzaamheid, veranderingen in de agrarische sector, stikstof en ondermijning staat de gemeente ook voor extra uitdagingen.

Daarom slaan de gemeente Winterswijk, Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL), Waterschap Rijn en IJssel en de Provincie Gelderland de handen ineen om samen integraal aan de slag te gaan met een gebiedsgerichte aanpak. Op 13 juli kwamen de bestuurders bij elkaar om het startsein voor deze unieke samenwerking te geven.

Unieke aanpak

“Ik ben ontzettend blij met deze nieuwe samenwerking.” Zo vertelt wethouder Inge klein Gunnewiek. “We werken op veel vlakken samen met provincie en waterschap, maar altijd op één specifiek onderwerp. Deze nieuwe samenwerking is uniek omdat we niet het probleem, maar juist het gebied – het Winterswijks landschap – centraal stellen. Daarbij formuleren we een toekomstperspectief voor het hele gebied, waar we vervolgens samen integraal mee aan de slag gaan.”

Verkenning

De afgelopen twee maanden heeft Bart Krol (oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht) in opdracht van de provincie Gelderland verkend welke samenwerking in Winterswijk mogelijk is. Op basis van gesprekken met betrokken partijen uit de omgeving, raadt hij aan om vanuit een gezamenlijk denkkader in zes tot twaalf maanden een gezamenlijke uitvoeringsagenda te maken. Daarin zullen individuele initiatieven en projecten moeten bijdragen aan meerdere doelen voor het gebied en daarmee bijdragen aan een lange termijn perspectief. Deze aanpak komt in grote lijnen overeen met de aanpak Vitaal Platteland van de gemeente Winterswijk en kon dus ook snel omarmd worden door alle partijen.

Het doel van deze aanpak is met name om met elkaar te leren. Om te kijken of deze aanpak ook in de praktijk een succes kan worden. Bij goede resultaten zullen in de toekomst ook andere gebieden of wellicht de hele Achterhoek op deze manier worden opgepakt.

Op de foto: Wethouder Inge klein Gunnewiek, gedeputeerde Peter van ’t Hoog, Heemraad Antoinet Looman, gebiedsregisseur Vitaal Platteland John Westerdiep en secretaris Arie Schoemaker van WCL.