Het bestuur van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk heeft de volgende samenstelling:

 

BESTUURSLEDEN WCL
     

NAAM

FUNCTIE

GELEDING

mevr. I.T.F. klein Gunnewiek

DB voorzitter

Gemeente Winterswijk / wethouder

dhr. A. Schoemaker

DB secretaris

gemeente Winterswijk

mevr. J.J.M. Ras DB gemeente Winterswijk

dhr. R. te Selle

DB

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

dhr. A.J.M. Scholten

 

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

dhr. J. Soede

 

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

vacature

 DB

Recron afdeling Winterswijk

dhr. J.G. Eelink   Kon. Horeca Nederland afd. Winterswijk

mw. H. Bruggink

 

Boer en Recreatie

vacature

 

Adviescommissie Cultuurhistorie

dhr. J. Stronks

 DB Penningmeester (2)

Platform Natuur en Landschap Oost Achterhoek

dhr. R.J.H. Schröder

 

Platform Natuur en Landschap Oost Achterhoek

dhr. J. Wytema

DB penningmeester

Gelders Particulier Grondbezit

mw. G.J. Smalbraak

 

NSW-landgoederen Winterswijk e.o.

mw. G. Kruisselbrink-Lobeek

 

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

dhr. M. Ebbers

 

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied

dhr. D. Eggink

 DB

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied

mw. G. Boessenkool

 

Ondernemersver. Buitengebied W'wijk

dhr. W. te Voortwis 

AB

 

 mw. L. Helder

 

DB