WCL Winterswijk

Waardevol Cultuurlandschap

Informatie

Jong WCL

De plannen die momenteel worden gemaakt, hebben een grote invloed op de toekomst van ons landelijke gebied. De jongere generatie van vandaag koestert de wens om ook in de toekomst te kunnen wonen en werken in het prachtige buitengebied van Winterswijk. Het is daarom van cruciaal belang dat zowel beleidsmakers als besluitvormers luisteren naar de stem van jongeren, zowel wanneer zij hun mening geven als wanneer zij ongevraagd advies aanreiken.

In het voorjaar van 2021 werd daarom Jong WCL opgericht, waarbij jongeren in de leeftijd van 15 tot 35 jaar die een sterke band hebben met het buitengebied zich kunnen aansluiten. Samen spannen we ons in voor een buitengebied dat klaar is voor de toekomst en we streven ernaar om niet alleen beleidsmakers, maar ook andere jongeren te inspireren. Op deze manier kunnen we nu én in de toekomst invloed uitoefenen op onze leefomgeving.

Doel en Focuspunten: JongWCL zet zich in voor de belangen en behoeften van jongeren tussen 15 en 35 jaar die het buitengebied van Winterswijk een warm hart toedragen. We organiseren activiteiten om leeftijdsgenoten bewust te maken van de unieke schoonheid van ons landschap en de impact van de keuzes die nu gemaakt worden op onze duurzame toekomst in het buitengebied. Als onderdeel van WCL voeren we gesprekken met de gemeente en andere belanghebbenden om een gezonde balans te vinden tussen leefbaarheid, natuur, cultuurhistorie, landbouw, ondernemerschap en recreatie.

Relatie tot WCL: Ons doel is om een integraal onderdeel te zijn van WCL, zonder de oprichting van een afzonderlijke stichting. We zetten ons in voor dezelfde thema’s, met als voornaamste verschil dat we ons richten op een jongere doelgroep.

Onze kernpunten zijn

1

Het vergroten van bewustzijn en betrokkenheid van leeftijdsgenoten door zichtbaarheid en activiteiten te bevorderen.

2

Streven naar een duurzame toekomst voor ons waardevolle cultuurlandschap door in dialoog te gaan met besluitvormers en beleidsmakers.

3

Het opbouwen van een netwerk waarin jongeren en belanghebbenden in het buitengebied voortdurend samenwerken om een gezonde en duurzame balans tussen diverse belangen te handhaven.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp van WCL Winterswijk? Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer!

Wat we doen: In 2021 zijn we begonnen met ons eerste evenement: het terrassenfestival. Met deze fietsroute hebben we laten zien hoe prachtig ons buitengebied is en welke unieke en smakelijke plekken er te ontdekken zijn. We hebben ook een woonmarkt georganiseerd, een inspirerende wandeling met diner bij Nel Schellekens en een evenement over duurzaamheid. Bij al onze activiteiten betrekken we het buitengebied en de onderwerpen die jongeren belangrijk vinden.

Naast onze activiteiten zijn we voortdurend in gesprek met de gemeente Winterswijk om een klankbord te zijn voor de zorgen en wensen van jongeren. We nemen deel aan initiatieven zoals Vitaal Platteland en spreken regelmatig met wethouders en beleidsmakers. De gemeente vraagt ons ook vaak om input voor nieuwe projecten, en we doen ons best om bij te dragen waar mogelijk.

Onze aanwezigheid binnen WCL zorgt ervoor dat de stem van jongeren altijd wordt gehoord. Verschillende generaties hebben verschillende behoeften, en we zorgen ervoor dat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn.

Communicatie en Zichtbaarheid: Communicatie is een cruciaal onderdeel van Jong WCL. We hebben gemerkt dat veel leeftijdsgenoten en andere inwoners van Winterswijk niet goed op de hoogte zijn van WCL en haar activiteiten. We streven ernaar om onze bekendheid te vergroten en meer deelnemers aan onze activiteiten aan te trekken. Daarom hebben we een communicatiestrategie ontwikkeld en werken we aan een frisse nieuwe huisstijl en website, in samenwerking met WCL. We hanteren een persoonlijke benadering via sociale media en maken ook gebruik van gedrukte media, zoals het Achterhoek Nieuws.

Jij en Jong WCL: Wil jij ook bijdragen aan een leefbaar en toekomstbestendig buitengebied? Of wil je meewerken aan boeiende activiteiten? Dat kan! Kom eens langs bij onze vergaderingen om te zien hoe het eraan toegaat, of meld je aan met een goed idee voor een activiteit. Je inzet kan kortdurend zijn, bijvoorbeeld voor één activiteit of project, of je kunt voor langere tijd betrokken blijven. Naast het streven naar een mooi buitengebied staat gezelligheid bij ons hoog in het vaandel. Hopelijk zien we je snel!