WCL Winterswijk

Waardevol Cultuurlandschap

Thema

Samenwerking

WCL en de kracht van samenwerken

Samenwerken binnen de WCL

Binnen de WCL zijn alle organisaties vertegenwoordigd, die relevant zijn voor het reilen en zeilen in het buitengebied. Organisaties rond landbouw, natuur, recreatie en leefbaarheid. Iedere organisatie voor zich begrijpt logischerwijs het eigen huis en erf het best. Maar voldoende tijd kunnen nemen om samen te werken binnen projecten blijft een mooie uitdaging. Je leert elkaar veel beter kennen dan alleen kennis nemen van elkaar. Niet zelden ontbreekt echter de tijd ervoor.

 

Participatie

En hoe werken we samen met de gebiedsbewoner? Hoe belangrijk is het dat hij en zij snapt waar de WCL allemaal mee bezig is? Is er meer nodig dan het lezen van compact samengevatte informatie op een website? Wanneer er veel complexe onderwerpen zijn waar ons buitengebied mee te maken heeft, is breed begrip nodig. Zodat elke verandering die we op gang willen helpen voldoende draagvlak kan krijgen. Dat betekent elkaar regelmatig informeren. En informeren betekent niet alleen iemand iets laten lezen, biedt ook graag ervaringen.

 
Veel uitdagingen

Er zijn veel uitdagingen, omdat elk landschap, en zeker een Nationaal Landschap, met steeds meer regelgeving te maken heeft. Tegelijkertijd is niet elke bewoner iedere dag bezig met de regels van de overheid over bijvoorbeeld stikstof of fosfaat, of met het niet ondenkbare probleem dat er misschien onvoldoende schoon drinkwater is in de nabije toekomst. Ook niet bezig met een vollopend elektriciteitsnet, of dat het op sommige plekken niet goed gaat met de biodiversiteit. Laat staan meedenken over het feit dat er op dit moment te weinig jonge mensen in de buurtschappen komen wonen, omdat een woning onbetaalbaar is. Om over het sluiten van de scholen nog maar te zwijgen…

Populisme

Het zou ons allemaal een beetje teveel kunnen worden. Tegelijkertijd is dat lastig wanneer we willen stemmen op de juiste politieke partij. Wie belooft ons wat het beste is voor ons en ons buitengebied? Niet zelden wordt handig gebruik gemaakt van onze twijfel. Dan wordt gezegd dat sommige van onze zorgen er gewoon niet zijn en die er wel zijn, snel opgelost zullen worden. Kwetsbare onderwerpen horen uiteraard in de politiek thuis, maar hebben allereerst begrip nodig van de bewoners zelf, zodat ze de juiste afweging kunnen maken wanneer ze hun stem geven. De politiek en de WCL mogen daarom nog beter samenwerken en meer werk maken van kennisdelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp van WCL Winterswijk? Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer!

Updates in samenwerking

Er zijn geen updates gevonden
Kennis van het verhaal van ons buitengebied

Alle thema’s van ons buitengebied maken onderdeel uit van het verhaal van ons buitengebied. Dat begon in een ver verleden. Want een succesvol gebied doet er eeuwen over om zich economisch en sociaal ‘intelligent’ te ontwikkelen. Elkaar daarover, over hoe dat in zijn werk gaat, voldoende informeren is belangrijk. Daar vooral de jeugd op tijd in meenemen zorgt ervoor dat de volgende generatie op het juiste moment, het moment dat ze mee moet gaan sturen, kan lezen en schrijven met haar omgeving. Leren samenwerken met de allerjongsten is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De sterkste omgevingsbinding ontstaat immers in de jongste jaren van ons leven. De gevoelsbinding van waaruit je ergens wilt blijven, of naar terug wilt keren en wilt investeren.

Het oude en het nieuwe land

Waar het economische en sociale kapitaal amper 40 jaar geleden nog min of meer vanzelf overging van de een op de andere generatie, is dat niet langer zo. De eigenaren van het oude land, waar kennis meer vanzelf rondging, omdat iedereen van de boer, de mölle, de loonwerker, de smid of de bakker was, met elkaar een soort gebiedsfamilie, hoefden zich daar niet zo’n zorgen over te maken. Maar dat oude land bestaat niet meer. Daarom moeten de oude en nieuwe gebiedseigenaren veel meer gaan samenwerken om het gebied dezelfde economische en sociale kwaliteit (in het oude land niet los van elkaar te zien) te kunnen blijven geven als voorheen.

 
Volwaardig eigenaarschap

De conclusie van de stichting BSV (Buurtschappen Samen Vooruit) als de belangenbehartiger van de buurtschappen, afgevaardigd in de WCL, is, dat de discussie over hoe de volgende generatie mee te nemen nog beter gevoerd mag worden. Dat kan juist nu, nu we binnen het grote project De Gebiedsgerichte Aanpak samen met de gemeente, gebiedsorganisaties en provincie aan tafel zitten. Duurzaam en toekomstbestendig zijn mooie oneliners, maar duurzaam en toekomstbestendig betekent vooral ook samenwerken met de volgende generaties. Hen volwaardige eigenaren van ons Nationaal Landschap helpen worden. Zorgen dat er eigentijdse bestuurders opgroeien met als motto: ‘Alleen door gisteren te kennen, begrijp je vandaag en weet je mét elkaar hoe morgen er uit zou kunnen zien.’