WCL Winterswijk

Waardevol Cultuurlandschap

Natuur en Landschap
WCL Winterswijk

Gebiedsaanpak

Vitaal Platteland Winterswijk is een gebiedsgerichte aanpak waarin de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL), provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk samenwerken met belanghebbenden in het buitengebied van Winterswijk. Doel is te komen tot een gezamenlijk toekomstperspectief voor het buitengebied van Winterswijk. Anders gezegd: een vitaal platteland met een economisch, sociaal en ecologisch perspectief. Waar je fijn kunt wonen en recreëren. Waar je een goede boterham kunt verdienen. En waar je je een Winterswijkse Achterhoeker kunt blijven voelen

Aanleiding

Winterswijk heeft een prachtig buitengebied met fraaie landschappen en vier Natura 2000-gebieden. Niet voor niets is het buitengebied aangewezen als Nationaal Landschap. Tegelijkertijd staat het buitengebied door verschillende ontwikkelingen onder druk. Denk bijvoorbeeld aan de droogteproblematiek, de stikstofneerslag in natuurgebieden, de veranderingen in de agrarische sector, de energietransitie en ondermijnende criminaliteit.

Eind 2021 hebben de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL)gemeente Winterswijkprovincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel de handen ineengeslagen om samen met de betrokken partijen in het gebied aan de slag te gaan met een integrale gebiedsgerichte aanpak.

Het doel

Het doel van de gebiedsaanpak Vitaal Platteland Winterswijk is tweeledig:

  1. een gemeenschappelijk toekomstbeeld voor het buitengebied van Winterswijk
  2. een uitvoeringsagenda met concrete plannen voor de korte en langere termijn om het gewenste toekomstbeeld te realiseren

Meer weten? Kijk op: https://www.werkaanwinterswijk.nl/projecten/gebiedsaanpak+vitaal+platteland+winterswijk/default.aspx

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project van WCL Winterswijk? Neem contact met ons via de mail en we vertellen je er graag meer over.

Bekijk ook deze updates