WCL Winterswijk

Waardevol Cultuurlandschap

Land- en Tuinbouw

Landbouw verkenning

Stichting WCL, Gemeente Winterswijk, Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland werken samen aan de gebiedsaanpak Vitaal Platteland Winterswijk. Er is een gezamenlijke projectorganisatie met een bestuurlijke gebiedstafel, een gebiedsteam met alle betrokken partijen en een ondersteunend projectteam. Komende periode werken zij in fasen naar een integraal gebiedsplan.

Stichting WCL, Gemeente Winterswijk, Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland werken samen aan de gebiedsaanpak Vitaal Platteland Winterswijk. Er is een gezamenlijke projectorganisatie met een bestuurlijke gebiedstafel, een gebiedsteam met alle betrokken partijen en een ondersteunend projectteam. Komende periode werken zij in fasen naar een integraal gebiedsplan. Het gebiedsplan beschrijft een toekomstperspectief voor het buitengebied van Winterswijk, inclusief de ruimtelijke vertaling ervan en een uitvoeringsprogramma. Het gebiedsplan biedt o.a. input voor het VLGG en is ook bedoeld om te komen tot een gebiedsarrangement in het kader van het NPLG of andere programma’s. Provincie Gelderland heeft DLV Advies en de agrarische coaches Monique te Kiefte, Lizanne Roeleven, Frans Baack en Rob Huinink in december 2022 een opdracht verleend voor het uitvoeren van een landbouwverkenning voor het buitengebied Winterswijk. Doel van de landbouwverkenning is het opleveren van gegevens voor het verdere planproces in de gemeente. Dit om de landbouw een volwaardige plek te kunnen geven in de afweging.

De verkenning van de landbouwsector in Winterswijk is afgerond. De resultaten van de verkenning zijn gedeeld met de boeren in Winterswijk en zijn nu voor iedereen beschikbaar. Naast inzicht in de landbouwsector levert de verkenning ook een aantal conclusies en aanbevelingen op voor het vervolg.

Het rapport van de keukentafelgesprekken (pdf, 3.5 MB) als het rapport van de bureaustudie (pdf, 8 kB) is beschikbaar op deze website.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project van WCL Winterswijk? Neem contact met ons via de mail en we vertellen je er graag meer over.

Bekijk ook deze updates