WCL Winterswijk

Waardevol Cultuurlandschap

Thema

Cultuurhistorie

Introductie

Cultuurhistorie – ofwel erfgoed – geeft betekenis aan de buurtschappen en het buitengebied van Winterswijk van nu en de toekomst. Iedereen draagt immers erfgoed mee en geeft er mede vorm aan: of je nu op een oud boerenerf met boomgaard woont, volksfeest viert, kniepertjes bakt of een meiboom zet. Voor WCL Winterswijk is het belangrijk dat de manier waarop met dit erfgoed wordt omgegaan aansluit bij de samenleving van nu en dat verhalen worden doorgegeven aan volgende generaties.

Identiteit

Cultuurhistorie is bepalend voor de identiteit van de leefomgeving. De mens heeft het landschap in Winterswijk door de eeuwen heen naar zijn hand gezet. Erfgoed draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, die nog altijd in ontwikkeling is. Erfgoed is als raamwerk van Nationaal Landschap Winterswijk van belang voor het benutten van kansen. Denk aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de werk- en leefomgeving, maar ook in de verbinding met recreatie en toerisme.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp van WCL Winterswijk? Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer!

Updates in cultuurhistorie

Er zijn geen updates gevonden

“Stichting WCL Winterswijk zet zich in voor de cultuurhistorie. Geeft het Winterswijkse erfgoed door aan toekomstige generaties, zodat zij er ook van kunnen leren, het kunnen bewonderen en ervan kunnen genieten.”

Landgoederen

De schoonheid en de functie van de circa 80 landgoederen komt ook terug bij Natuur en Landschap en Landbouw. Deze landgoederen zijn eeuwenoud erfgoed, als geheel van oude boerderijen met bossen en houtwallen en weiden. De typerende kleinschaligheid van het Winterswijkse landschap vind je daar steeds terug.

Behoud en versterking

Vanuit WCL wordt ingezet op behoud en versterking van cultuurhistorie en erfgoed door onder andere het ondersteunen van projecten. Dit kan kennisoverdracht zijn, waardoor iedereen weet van de unieke karakteristieken, of bijvoorbeeld ondersteuning bij de inzet van erfgoed voor het stimuleren van de regionale economie.